mpkamieniarstwo.pl – Płock, Mazowieckie

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowny Kliencie,
Na tej stronie dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych, przekazanych do "mp kamieniarstwo" przez Klientów – osoby fizyczne, jest: Paweł Mogielnicki (dalej jako “MPK”). Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@mpkamieniarstwo.com

Następujące dane Klienta są zbierane oraz przetwarzane przez MPK: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, adres IP komputera Klienta. MPK zbiera dane osobowe przekazane MPK od Klientów oraz przetwarza je w celu wykonywania świadczonych usług, w tym kontaktu z Klientem, przesyłania materiałów dotyczących realizowanego zlecenia lub w celu przedstawienia oferty. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że dane osobowe zebrane od Klienta mogą zostać przekazane, na podstawie pisemnego upoważnienia, pracownikom MPK, jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Klient MPK ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu oraz wycofania wszelkich zgód, złożonych MPK, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. W wypadku, gdy umowa o wykonanie kolejnej usługi nie została zawarta przez Klienta z MPK w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej usługi, MPK uprawnione jest do usunięcia danych osobowych Klineta. Dane osobowe Klienta przekazane MPK w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, przechowywane będą przez MPK w zakresie oraz w czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.